46. Letní filmová škola v sekci Východní přísliby představí jedenáct současných titulů. „Už třetím rokem přinášíme nejen žhavou, ale také žánrově a stylově různorodou ochutnávku nových titulů ze zemí někdejšího socialistického bloku,” říká v anotaci sekce Kamila Dolotina. Filmy přiblíží dramaturgickými úvody od pátku 7. srpna do středy 12. srpna.

S jakým záměrem jste přistoupila k výběru filmů na 46. LFŠ?
Při výběru nejpozoruhodnějších filmů ze současné východoevropské produkce pro mě nejsou rozhodující jen počty festivalových trofejí, ale hlavně tematické nebo formální kvality symptomatické pro daný časoprostor. Přísliby představují tvorbu východoevropských zemí, s nimiž řekněme sdílíme historickou zkušenost. Jenže těch je asi pětadvacet a k dispozici máme letos jen 11 oken. To už opravdu hodně vybíráte, samozřejmě s ohledem na žánrovou a generační pestrost, o níž se se spoludramaturgem sekce Petrem Vlčkem vždycky snažíme. Letos byl výběr obrovsky komplikovaný i proto, že festivalová sezóna se uměle přerušila hned po Berlinale a mnohé předvybrané tituly za sebou nemají (z hlediska distributorů) žádoucí festivalovou kariéru, po níž se mohou prodat i na nesoutěžní festivaly. Tak jsme přišli nejen o na poslední chvíli odvolaný Malmkrog, ale o řadu jiných filmů. Ve výsledku jsme letošní program měnili z velké části asi třikrát.

Kdyby se návštěvník Filmovky rozhodl zhlédnout všechny filmy ze sekce Východní přísliby, převládl by v něm jednotný pocit či sdružující téma?
Určitě, i když jeho formulování je obvykle výsledkem zpětné reflexe, a ne a priory zvoleným kritériem. Tématem, které se prolíná naší letošní přehlídkou velmi zřetelně, je hledání vlastní identity, snaha pochopit kým jsem a odvaha toto nalezené já obhájit v často nepřátelsky naladěném prostředí. Aspekty identity jsou přitom velmi různorodé, genderové ve Věrnosti, národnostní v Cestě domů, společensko-politické v DAU, morální ve FOMO, rodinné v Easternu… i když celkově nemám tyhle generalizace ráda, protože nutně zužují interpretační rámec filmu.

Sekce Terra festival je letos věnovaná Izraeli. Kdyby měla být věnovaná některému z východních států, který by to byl?
Terra festivalis má zviditelnit národní kinematografii, která se úspěšně profiluje na světových festivalech. Loni sekci poprávu – a zdálo se i ke spokojenosti publika – zahájilo Bulharsko. Kdybych mohla znovu detailněji představit nějakou z východoevropských zemí, dala bych asi prostor Ukrajině, která si jen za poslední rok připsala vítězství na festivalech v Benátkách či Sundance a která je jednou z koprodukujících zemí projektu DAU. Ale i když je Terra letos izraelská, povedlo se aktuálně nejzajímavější ukrajinské tituly jako Atlantidu, Cestu domů nebo právě Odvážné lidi jako ochutnávku universa DAU zahrnout do výběru Východních příslibů.

Více:

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště, všechny barvy filmu zazáří během 7.–12. srpna 2020.

#lfs2020 💙