Vizuální styl

Identita 46. Letní filmové školy Uherské Hradiště pokračuje v tříletém vizuálním cyklu na téma Film všemi smysly. V návaznosti na vizuál z roku 2019, jemuž dominovala chuť symbolizovaná pusou, přechází k dalšímu smyslu, a to zraku. Vizuální styl tentokrát provází motiv oka.

Oko je nositelem emocí.
Oko je bránou do divákovy duše.
Oko je jeden ze smyslů vnímání filmu.
Oko dohlédne blízko i do dáli.
Oko je cesta k poznání.

Jak nabádá autorka vizuálního stylu Markéta Steinert, „osmdesát procent světa vnímáme očima, tak je neváhejte otevřít dokořán”.