Chceme, abychom si Filmovku v rámci letošní výjimečné situace ve zdraví a v bezpečí užili.

Proto po domluvě s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a zástupci města Uherské Hradiště shrnujeme změny vyplývající z této domluvy a aktuální opatření týkající se návštěvníků festivalu 46. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Opatření jsou aktuální k 28. červenci, v případě změn do začátku festivalu text finálně zaktualizujeme. Aktualizace na této stránce budou avizovány prostřednictvím newsletteru a na sociálních sítích LFŠ.

Návštěvníků se týká aktuálně platné nařízení Vlády ČR: povinnost mít nasazenou roušku ve vnitřních sálech při účasti více než 100 osob.

Kompletní program letošní Letní filmové školy bude dostupný pouze pro držitele platné akreditace (nebo na základě dříve zakoupeného balíčku vstupenek či vstupenek na koncerty a divadla). 

Nová akreditace „Off program
Akreditace určená (nejen) pro místní. Opravňuje ke vstupu na odborný a doprovodný program do stanů ve Smetanových sadech (Dětský/literární stan, Stan České televize, Stan Českého rozhlasu, Respekt stan, Šapitó Skautského institutu), do letního kina (ve Smetanových sadech a v Redside zóně Kolejní nádvoří), do Klubu Mír, Slovácké galerie, Slováckého muzea a Parku Rochus. Akreditace umožňuje zakoupení vstupenek na divadla a koncerty s výraznou slevou. Vstupenky na jednotlivé koncerty a divadelní představení lze zakoupit i bez akreditace Off program, a to v Moje LFŠ. Akreditace „Off program“ neopravňuje ke vstupu do kinosálů. Akreditaci je možné pořídit v Moje LFŠ a ve festivalovém centru (kvůli rychlejšímu odbavení doporučujeme on-line verzi). Cena za zprostředkování akreditace je 50 Kč.

Prodej balíčků vstupenek zastaven
Dosud zakoupené balíčky vstupů zůstávají platné a je možné je využít jako vstup pro jednu  více osob na filmové projekce a na Off program (balíčkem se stačí prokázat při vstupu do stanů, letních kin či klubu Mír, vstup se v tomto případě neodečítá, ale je umožněn pouze jedné osobě, další osoby si musí mít vlastní akreditaci. Pro vstup na divadelní představení a koncerty v Redside zóně Kolejní nádvoří je potřeba si dokoupit vstupenku na daný program.

Letní kino Studentské náměstí přesouváme do Redside zóny Kolejní nádvoří.
Vstup opět pouze s platnou akreditací (klasickou nebo Off program) nebo balíčkem vstupenek.

Dětský program
Všichni návštěvníci Dětského stanu musí mít akreditaci. Výjimkou jsou děti do završených 5 let věku, u nichž je potřeba, aby si akreditaci zajistila doprovázející osoba.

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště, všechny barvy filmu zazáří během 7.–12. srpna 2020.

#lfs2020 💙