Současnost

Východní přísliby

Už třetím rokem přinášíme nejen žhavou, ale také žánrově a stylově různorodou ochutnávku nových titulů ze zemí někdejšího socialistického bloku. V zeměpisných souřadnicích od Pobaltí po Jadran a od kazašských stepí až po Bělověžský prales se urodilo mnoho pozoruhodného. Je pravděpodobné, že se na všechny státy nedostane, rozhodně se ovšem seznámíme s novými tendencemi a progresivními počiny tohoto široce vymezeného teritoria. Kromě snímků nadějných debutantů i uznávaných mistrů je možné se těšit i na jednu skandalózní libůstku s mimořádně závažnou společensko-politickou výpovědí.

Najít v denním programu