46. Letní filmová škola v sekci historie představí tvorbu Andrzeje Wajdy, klasika polské kinematografie. „Retrospektiva vyzdvihne druhou, básnickou část jeho filmové tvorby: citlivé přepisy významných děl polských (Reymont, Mickiewicz, Wyspiański, Iwaszkiewicz), ale i světových literátů (např. Dostojevski), v nichž se rád hlásí k různým malířským inspiracím (Malczewski, Tetmajer, Matejko, Hopper),” říká dramaturg Petr Vlček v anotaci sekce.

Filmy jako Veselka (1972), Země zaslíbená (1974), Slečny z Vlčí (1978), Pan Tadeáš (1999) či Puškvorec (2009) přiblíží Petr Vlček dramaturgickými úvody od páteční projekce 7. srpna do závěrečné středeční 12. srpna.

Ať už pro běžného diváka anebo cinefila, čím jsou filmy Andrzeje Wajdy jedinečné?
Andrzej Wajda byl výjimečný nejen jako filmař. Působil v celé kulturní oblasti, a to nejen polské. Režíroval často v divadle či pro televizi, měl velmi blízko k výtvarnému umění, sám maloval a založil MANGGHA – Muzeum japonského umění a techniky v Krakově. Pokud ale zůstaneme pouze u jeho filmové tvorby, pak musíme vyzdvihnout zejména jeho virtuózní vizuální kulturu, cit pro literární předlohy, z nichž dokázal vytáhnout něco aktuálního pro tehdejšího diváka. Jeho silnou stránkou bylo také vedení herců, které považoval za rovnocenné partnery. Svými filmy portrétoval Polsko – nejen jeho velké historické okamžiky, ale i jeho kolektivní duši. Spoluvytvářel tak celou polskou poválečnou realitu, jak kulturní, tak politickou. V těžkých časech poskytovaly jeho snímky domácímu publiku určitou naději. I když zůstal silně spjat s polskou kulturou, promlouvá univerzálním jazykem, srozumitelným i pro zahraničního diváka. Těžko bychom v českém prostředí hledali osobnost podobných rozměrů.

S jakým záměrem jste přistoupil k výběru Wajdových filmů na 46. LFŠ?
Vybrat jen část Wajdových filmů pro přehlídku na LFŠ nebylo vůbec jednoduché, protože natočil bezmála 40 celovečerních filmů. Zvažoval jsem nejdřív retrospektivu, která by skrze jeho filmy představila významné události polských dějin. Jde tak trochu o obsesi polské kinematografie, ale právě v tomto ohledu byl Wajda mimořádný. Jelikož ale tyto filmy představují jakýsi kánon polské kinematografie a jsou nejvíc známé, rozhodl jsem se nakonec ukázat jeho „básnickou“ polohu a poodhalit různé umělecké inspirace, zejména ty literární a malířské. Místo snímků politicky angažovaných a historických jsem vybral filmy poetické, lyrické a nostalgické, které vyrůstají z polské literární tradice. Chci ale upozornit na to, že podobné dělení jeho tvorby na dvě hlavní sféry je velkým zjednodušením. Obě jsou totiž vzájemně silně provázané a propustné.

Na Filmovku dorazí paní Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, Wajdova dlouholetá životní partnerka. Co mohou diváci v souvislosti s jejím příjezdem očekávat?
Kromě toho, že byli partnery, byla rovněž jeho důležitou spolupracovnicí. V jeho filmech nejen hrála, ale podílela se na nich taky jako autorka kostýmů. Samostatně pak působila jako scénografka, a to jak v divadle, tak v televizi. Ve své masterclass přiblíží způsob a rozsah jejich spolupráce. Jako spoluautorka Wajdových filmů pak osobně některé i uvede. Jsem rád, že na LFŠ převezme Výroční cenu AČFK za celoživotní dílo, a to jak za svého manžela, tak za sebe. Oba si to zaslouží.

Více:

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště, všechny barvy filmu zazáří během 7.–12. srpna 2020.

#lfs2020 💙