46. Letní filmová škola své oko zaměří na Bustera Keatona, jehož představí v historické sekci Němý film s živou hudbou. „Může se zdát, že pro přijetí hudebního doprovodu, který nějakým způsobem komunikuje s dobovými starými filmy, může být snazší, když hudebník pracuje s abstraktnějšími, ambientnějšími plochami, než když jsou konfrontováni s hudbou kapely, která je známá tím, jak je hlasitá a jak je její hudba expresivní a zároveň staví na běžném písničkovém tvaru. Tím větší výzva je to jak pro hudebníky, tak pro diváky,“ řekl loni během jednoho z úvodů Viktor Palák, dramaturg hudebních doprovodů.

Jedenáct filmů na 46. LFŠ v pěti promítacích blocích přiblíží Radomír D. Kokeš dramaturgickými úvody, poté Viktor Palák představí vybrané hudebníky. Postupně k němým filmům tentokrát zahrají Margo, Povodí Ohře, Raw Deal, Tomáš Knoflíček a Urbanfailure.

V ohledu k danému výběru Keatonových filmů na 46. LFŠ, jak jste přistoupil k dramaturgii hudebních doprovodů?
Na začátku všeho je filmový program, letos pod vlivem epidemie opakovaně přešívaný, ovšem nakonec neméně reprezentativní. Při výběru hudebníků zohledňuju v prvé řadě to, aby jejich styl nebyl úplně mimo mísu ve vztahu k typu vybraných filmů – na druhou stranu, doprovody k filmům se nezřídka vymykají tomu, jak dané umělce známe z desek nebo klubů. Důležitá je i pestrost, nerad bych sázel třeba jednu kytarovku vedle druhé. Ale zároveň se nebojím jmen, která na papíře děsí ty, jejichž představa hudebního doprovodu k němému filmu končí u pianisty před plátnem.

Jak by takový hudební doprovod k filmu letos na Filmovce mohl vypadat?
Žádná konkrétní zadání hudebníkům nedávám – jediná věc, o které se bavíme, je kontext vzniku těch filmů. Němé filmy, když už tedy připustíme tohle zjednodušující označení, nejsou žádnou „primitivní předfází“ kinematografie, jak ji známe dnes. Takže jediné varování, které vysílám, je, aby doprovody nebyly nějakým způsobem poťouchlé v pomýlené iluzi toho, že sledujeme sto let staré „naivní umění“. Ale zatím jsem se nesetkal s tím, že by tohle hudebníci nechápali.

Nejvýraznější jsou na seznamu Povodí Ohře, držitelé Ceny Vinyla, jejichž koncerty jsou pověstně velice intenzivní. Na co se můžeme těšit dál?
Držitelkou Vinyly je i dreampopová Margo – kapela Anety Martínkové. Jen Povodí jsou hlasitější, a tak možná i výraznější. Na Filmovce nicméně vystoupí bez frontmana Sisiho – ono pracovat s vokály ve službách němých filmů je vůbec velmi tenký led, na který se málokdo pouští.

Mimochodem Povodí Ohře mají v sestavě i dva členy kapely Esazlesa, jejíž doprovod patřil k těm nejlepším minulý rok. Do Hradiště se chystá i Tomáš Knoflíček – člen kapely Gurun Gurun, ale taky historik umění. Ze Slovenska přijede one-man projekt Urbanfailure, který má svá východiska v temných ambientních slujích, ale dokáže pracovat s velmi širokým okruhem nálad. Hodně všestranní jsou i Raw Deal – kapela sdružující hudebníky z okolí labelu Stoned to Death.

Jak budou vypadat konkrétní doprovody, to nevím až do poslední chvíle ani já sám. Každopádně si od letošní pětice slibuju pestrost stylů, nástrojů i přístupů, což možná maličko děsí dramaturga filmové části Radomíra D. Kokeše, ale věřím, že i on nakonec ocení spojení filmů z 20. let s hudbou, o jaké se tehdejším umělcům ani nesnilo. Mým cílem není uctivá dobová rekonstrukce, ale funkční symbióza uměleckých děl, které dělí takřka celé století.

Více:

Radomír D. Kokeš o Busteru Keatonovi na 46. LFŠ

Hudebně sloužit filmu. Rozhovor s hudebníkem a skladatelem Robertem Israelem, v němž se dotýká Bustera Keatona.

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště, všechny barvy filmu zazáří během 7.–8. srpna 2020.

#lfs2020 💙