Filmovka proběhne! Festival se zkrátí na šest dnů a namísto tradičního termínu na přelomu července a srpna se uskuteční 7.–12. srpna 2020. Vyjádření k tomuto rozhodnutí, k němuž došlo po domluvě s městem s podmínkou zachování bezpečnosti návštěvníků, hostů a obyvatel města, vedle ředitelky Letní filmové školy Uherské Hradiště poskytli také starosta města Uherské Hradiště a ministr kultury ČR.

Na otázky vyplývající z tohoto rozhodnutí odpovídá za LFŠ ředitelka festivalu Radana Korená.

Proč se letos Filmovka posune na 7.–12. srpna?
O konání letošního ročníku Filmovky jsme mohli rozhodnout až nyní, proto bylo nutné posunout akci alespoň o dva týdny dále, abychom měli dostatečný čas na její přípravu. Přesto bude vyžadovat mimořádné nasazení celého organizačního týmu, ale stojí nám to za to. S projekcemi chceme začít v pátek odpoledne a program mít až do středečního večera.

Proč se Filmovka zkrátí?
Vzhledem k mimořádné situaci a nejistotám v mnoha oblastech jsme byli nuceni Filmovku zkrátit na šest dnů. Bohužel očekáváme velké finanční výpadky z řad partnerů – např. Zlínský kraj v současnosti zamítl dotační podporu mnoha kulturním akcím v kraji, na konci minulého roku s námi ukončil spolupráci náš dlouhodobý hlavní partner a rovněž podpora z evropského programu MEDIA je zatím nejistá. Příjmy z akreditací ovlivní také výrazně nižší počet návštěvníků, kteří na Filmovku přijedou. Dále je třeba zdůraznit, že neustále stoupající náklady na zajištění celého festivalu kladou před organizátory vážnou otázku, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude možné festival v tomto rozsahu dále pořádat. To už trošku však předbíháme. Každopádně pro letošní ročník věříme, že Filmovku zvládneme i se všemi limity a že bude stejně krásná jako všechny předešlé.

Jak bude Filmovka aktuálními opatřeními zasažena programově?
Konečná podoba programu vychází jednak ze zkrácení LFŠ a jednak z platných i předpokládaných nařízení. Přesto jsme se snažili zachovat pestrost a vyváženost programu. Návštěvníky budou čekat stejnou měrou filmy archivní jako současné, tedy v podstatě všechny sekce, na které jsou zvyklí. Zachováme i obě letní kina, byť v poněkud pozměněné podobě. Konat se bude i doprovodný program – dětský program, divadelní představení, koncerty či výstavy. Vše samozřejmě v komornějším provedení a za dodržení potřebných bezpečnostních a hygienických opatření

Jak Filmovka zajistí bezpečnost návštěvníků festivalu a města?
Celý organizační tým je připraven s plnou zodpovědností dodržet všechny aktuálně platné doporučení v souvislosti se zajištěním bezpečnosti všech návštěvníků akce. Při organizaci celého festivalu  budeme spolupracovat s městem UH i Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje a věříme, že všechna přijatá opatření budou dostačující. Ostatně budeme za sebou mít všichni v té době již tříměsíční provoz kin, který ukáže, jak vše co nejlépe nastavit (dezinfekce, pauzy mezi projekcemi, počet diváků v sálech a stanech, služby, úklid atd.).

Budou se moci zúčastnit hosté a návštěvníci ze zahraničí?
Účast návštěvníků včetně festivalových hostů ze zahraničí bude závislá na aktuálním stavu průchodnosti hranic a podmínek jejich překročení v souvislosti s testy na koronavirus. My jakožto organizátoři již žádné další opatření zajišťovat nebudeme.

Zprostředkovává letos Filmovka ubytování?
Také v letošním roce bude Filmovka zprostředkovávat různé typy ubytování. Se všemi poskytovateli jsme v kontaktu a připravujeme pravidla, jak zajistit, aby ubytovávání bylo pro všechny návštěvníky bezpečné. Informace o jednotlivých ubytovacích zařízeních zveřejníme se spuštěním akreditací.

Kdy se spustí akreditace, jaké budou možnosti akreditací a dalších vstupenek?
Předpokládaný termín spuštění akreditací je začátek července. O přesném termínu budeme předem informovat na webu, sociálních sítích a formou newsletteru. V nabídce budou přednostně celofestivalové akreditace.

V jakém případě bude možné vrátit akreditaci a ubytování?
Vrácení akreditací, popřípadě ubytování se bude řídit platnými storno podmínkami. Ty budou upřesněny vzhledem k aktuálnímu stavu v době spuštění akreditací.

Co se bude dít, pokud by se kvůli nepříznivému vývoji situace opět omezila možnost Filmovku pořádat?
Pokud by došlo k nepříznivému vývoji situace, budeme nuceni i my Filmovku přesunout na příští rok. Co se týče prodaných akreditací, ty by samozřejmě zůstaly v platnosti na další ročník ve formě voucherů pro ty, kteří o to budou mít zájem a budou nás chtít podpořit. Určitě by také byla možnost vrácení vstupného. Celý systém storna ale budeme řešit, až pokud by tato situace nastala. Pevně věříme, že k tomu nedojde a Filmovku budeme moci realizovat.

Proč se nepřesune 46. LFŠ na další rok jako jiné festivaly?
Filmovka bez zahraničních hostů a davových akcí bude stále Filmovka, její esence se těmito omezeními nezmění, ani nezmizí. I ve specifických podmínkách bude mít festival všechny aspekty kvalitní Letní filmové školy. Naopak je zřejmé, že se na tento „koronaviročník” bude (stejně jako na ten povodňový v roce 1997) ještě dlouho vzpomínat.

Bude 47. LFŠ v roce 2021 ve stejném formátu a velikosti, jak bývalo zvykem?
Nevzdali jsme se v roce 2020, takže k roku 2021 hledíme logicky s optimismem, i když jednoduché to určitě nebude. Každopádně plánujeme 47. LFŠ v rozsahu, který bude vycházet z finančních a organizačních možností organizátora festivalu AČFK.

#lfs2020 💙