Výstavy

Do historie i současnosti Izraele vás zavedou hned tři výstavy, prostřednictvím autorských výtvarných plakátů si připomeneme si tvorbu Andrzeje Wajdy a vrátíme se i ke způsobům, jakými fotografie měnila historii.

Všechny výstavy jsou pro akreditované zdarma.

Záhadné pouto

Slovácké divadlo
Termín výstavy: 7.–12. 8. 2020
Termín vernisáže: sobota 8. 8., 16:00
Výstava umístěná ve foyeru Slováckého divadla vznikla k 30. výročí znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a státem Izrael a popisuje ono záhadné a hluboké pouto, které je již po staletí mezi českým a židovským národem. Výstava diváka seznámí s prvními zmínkami o Praze, které sahají až do 10. století, s příběhem ochrany židů králem Přemyslem Otakarem II., s českým a izraelským Golemem, s tajnou operací DI a s mnoha dalšími známými i méně známými událostmi dějin.
Výstava je graficky zpracována studenty Západočeské univerzity v Plzni pod vedením ilustrátorky Renáty Fučíkové. Námět a text vytvořil diplomat a hebraista Robert Řehák.

Nežádoucí okamžiky

Palackého nám.
Termín výstavy: 7. 8.–30. 9. 2020
Termín vernisáže: pondělí 10. 8., 17:00
Letos na podzim tomu bude 180 let, co vznikla pravděpodobně nejstarší zmanipulovaná fotografie. Úprava fotografií za účelem ukázání “jiné reality”, která s nástupem digitálních technologií nabyla nové dimenze, je tématem nové venkovní fotografické výstavy z dílny České tiskové kanceláře. Ze svého bohatého archivu i dalších zdrojů ČTK vybrala slavné i méně známé snímky, který byly pozměněny či dočasně zakázány.
Výstavu uvedou generální ředitel ČTK Jiří Majstr a Dušan Veselý, bývalý šéfredaktor obrazového zpravodajství ČTK a spoluautor výstavy.

Karel Cudlín: Izrael

Slovácké muzeum
Termín výstavy: 7. 8.–31. 10. 2020
Termín vernisáže: neděle 9. 8., 15:00
Výstava fotografií předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína, držitele mnoha ocenění Czech Press Photo i dalších mezinárodních cen, je výběrem z autorova archivu, který zahrnuje tisíce negativů a digitálních snímků pořízených v Izraeli. Zachycuje proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních více než dvacet let.

Intervence #23: Křik kohouta

Slovácké muzeum
Termín výstavy: 7. 8.–27. 9. 2020
Termín vernisáže: neděle 9. 8., 15:30
Intervence #23 situovaná v rámci LFŠ do Slováckého muzea je projektem Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která tímto způsobem prezentuje současné vizuální umění v kontextu negalerijních institucí a usiluje tak o propojení různých typů publika.

Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí

Reduta
Termín výstavy: 7.–12. 8. 2020
Termín vernisáže: pondělí 10. 8., 14:30
Výstava židovského muzea v Praze, umístěná vo foyeru Reduty, představuje osobní příběhy konkrétních židovských dětí a jejich rodin jako klíč k pochopení historických událostí předválečného a válečného Československa. Pro přiblížení historické problematiky zejména mladým návštěvníkům byly při tvorbě expozice využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

Filmy Andrzeje Wajdy v československém a polském plakátu

Foyer kina Hvězda
Termín výstavy: 7. 8.–15. 9. 2020
Kolekce plakátů ze sbírky plakátů Terryho ponožky představí zhruba čtyřicet plakátů k filmům Andrzeje Wajdy. Obsahuje jak originální polské plakáty, které doprovázely uvedení Wajdových filmů v Polsku, tak plakáty československé (Popel a démant, Člověk ze železa, Popely, Krajina po bitvě, Lotna, Danton atd). V obou případech jde o autorské, umělecké plakáty, které navrhovali přední výtvarníci obou zemí.

Jindřich Štreit: Vietnam Stories aneb Jak se žije Vietnamcům v ČR

Klub kultury
Termín výstavy: 7.–30. 8. 2020
Termín vernisáže: sobota 8. 8., 19:00
Vietnamské obchody a večerky navštěvujeme prakticky obden. Málokdy se ale zamyslíme nad tím, co dělají jejich majitelé po zavření. Jak – a jestli vůbec – odpočívají? Jak vypadají jejich narozeninové oslavy a svatby? Jaké udržují rodinné tradice? Schází jim Vietnam? Fotografická výstava, která vznikla v rámci projektu Charity Česká republika, se snaží návštěvníkům přiblížit charakteristické rysy vietnamské kultury a jejich případné přeměny po příchodu do ČR. Autorem fotografií je Jindřich Štreit.

Petr Polák a Pavlína Vítková: 26 záběrů

Cafe 21 / Jezuitská kolej
Termín výstavy: 7.–12. 8. 2020
Tvůrčí tým sestávající ze studenta UMPRUM a scenáristky z FAMU přichází po dvou letech překotného vývoje s kompletní abecedou filmových žánrů. Na 26 sítotiskových kartách představují autoři Petr Polák a Pavlína Vítková vysoce (ne)odborný obrazový lexikon mapující snad všechny barvy filmu. Publikace překypuje nejen hrubou mluvou a explicitními záběry, ale i bezmeznou láskou k filmařskému řemeslu.