Česko/Slovensko

FAMU History 2

Jedna třída, která měla největší vliv na celou československou novou vlnu. „Prváci“ katedry režie z ročníku 1957/58 zažili na FAMU nejsvobodnější období spojené nejen s politickým vývojem v Československu, ale také s nástupem nové koncepce studia sepsané Otakarem Vávrou. Ten je začal učit vzájemné spolupráci a nastavil nový režim výuky, který přestal podkopávat individuality. V neposlední řadě si Vávra u přijímaček sám tento ročník vybral a po celou dobu studií jej vedl. Již na škole se začal projevovat jejich neotřelý pohled na svět, a to nejen ve školních cvičeních s určitým zadáním, ale hlavně v jejich bakalářských a absolventských filmech, které se postupně dostali také do československých kin.

Najít v denním programu